Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2014

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 37, Numer 3 (2015) s. 215-217
Piotr Rachwał

 

do góry