Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei – część druga

Postscriptum Polonistyczne, Numer 2(18) (2016) s. 97-111
Sungeun Choi

 

do góry