Wspinaczka sportowa konkurencją olimpijską? Śladami starań o miejsce w programie igrzysk

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 4 (2016) s. 35-49
Tomasz Ręgwelski, Ewa Roszkowska

 

do góry