Przygotowania polskich sportowców do startu w igrzyskach olimpijskich 1940 roku

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 4 (2016) s. 111-119
Ryszard Wryk

 

do góry