Wpływ 8-tygodniowego treningu według metodyki CrossFit® na skład ciała osób dorosłych

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 4 (2016) s. 169-179
Błażej Cieślik, Tomasz Rutkowski, tomasz Kuligowski

 

do góry