Prawa człowieka a instytucja izolacji postpenalnej : analiza wybranych przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, Tom 5, Numer 2 (2016) s. 149-164
Karolina Piech

 

do góry