Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ISSN 2450-3932

up