Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii