Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w perspektywie historycznej

Studia Językoznawcze, Tom 15 (2016) s. 211-226
Katarzyna Pawlik

 

do góry