Uproszczone systemy dekodowania sygnałów w mechanistycznej koncepcji wyjaśniania zjawiska wtórnej odpowiedzi immunologicznej

Diametros, Numer 50 (2016) s. 43-62
Tomasz Rzepiński

 

do góry