Antyponowoczesność Alaina Badiou

Diametros, Numer 50 (2016) s. 97-117
Andrzej Wasilewski

 

do góry