Wymiar polityczny i aspekty organizacyjne udziału polskich piłkarzy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie (1936)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 16, Numer 1 (2017) s. 29-46
Rafał Jung

 

do góry