Uwarunkowania rozwoju sportu szkolnego w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945–1953)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 16, Numer 1 (2017) s. 75-89
Tomasz Jurek, Marek Kruk

 

do góry