Geneza oraz podstawy ideologiczne, organizacyjne i sportowe I Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w 1969 roku

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 16, Numer 1 (2017) s. 91-99
Arkadiusz Płomiński, Daniel Bakota

 

do góry