Sterowanie procesem szkoleniowym na podstawie metrologii sportowej

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 16, Numer 1 (2017) s. 129-138
Anatol Skrypko, Łukasz Lamcha, Eleonora Sikora, Denis Skrypko

 

do góry