Mecenat Stanisława Kostki Potockiego w świetle jego spuścizny rękopiśmiennej

Przegląd Humanistyczny, Tom 2, Numer 5 (8) (1958) s. 157-170
Jadwiga Rudnicka

 

do góry