Indywidualny i zbiorowy aktor społeczny - problematyka tożsamości

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 54, Numer 1-2 (2005) s. 309-311
Ewa Malinowska , Zbigniew Bokszański (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Zbigniew Bokszański, "Tożsamości zbiorowe", Warszawa 2005

 

do góry