Rola Internetu jako medium oraz narzędzia technologicznego w marketingu politycznym w oparciu o przykłady wybranych realizacji z kampanii wyborczych – opisowe studium przypadku

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Numer 14 (2016) s. 147-161
Paulina Sacha

 

do góry