Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym : pozorna opozycja?

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Numer 2 (2010) s. 131-140
Łukasz Scheffs

 

do góry