Rola kategorii towarowo-pieniężnych w mechanizmach podziału społecznego funduszu spożycia

Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics, Tom 20 (1978) s. 63-72
Andrzej Bogus

 

do góry