Postać funkcji produkcji

Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics, Tom 20 (1978) s. 93-102
Grażyna Juszczak

 

do góry