"Economics and the Public Purpose", J.K. Galbraith, Boston 1973 : [recenzja]

Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics, Tom 20 (1978) s. 141-147
Witold Kasperkiewicz, J.K. Galbraith

 

do góry