"Essays Presented to C. G. Seligman", E. E. Evans-Pritchard, Raymond Firth, Bronisław Malinowski, Isaac Shapera, London [b. r.] : [recenzja]

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 4, Numer 3-4 (1936) s. 557-560
Feliks Gross , E. E. Evans-Pritchard (aut. dzieła rec.), Raymond Firth (aut. dzieła rec.), Bronisław Malinowski (aut. dzieła rec.), Isaac Shapera (aut. dzieła rec.)

 

do góry