Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach

Problemy Zarządzania, Tom 15, Numer 2 (1) (2017) s. 83-104
Katarzyna Stabryła-Chudzio

 

do góry