Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 2 (43) (2016) s. 167-179
Ewa Więcek-Janka

 

do góry