Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 5 (46) (2016) s. 25-31
Marta Grabowska

 

do góry