Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 5 (46) (2016) s. 143-154
Urszula Garczarek-Bąk

 

do góry