Wpływ polszczyzny na wariantywność morfosyntaktyczną w łemkowszczyźnie – forma przypadkowa rzeczownika w funkcji orzecznika

Postscriptum Polonistyczne, Numer 1(19) (2017) s. 117-127
Jan Patrick Zeller

 

do góry