Promieniowanie K (komputerowe), czyli o oddziaływaniu rzeczywistości informatycznej na polszczyznę

Postscriptum Polonistyczne, Numer 1(19) (2017) s. 197-211
Marcin Maciołek

 

do góry