O roli bohatera w kreowaniu wywiadu prasowego (na przykładzie rozmów ze Sławomirem Mrożkiem)

Postscriptum Polonistyczne, Numer 1(19) (2017) s. 213-229
Magdalena Ślawska

 

do góry