Kolej linowa na Kasprowy Wierch jako źródło podziałów i perspektywa przyszłego rozwoju turystyki

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Numer 2 (2016) s. 99-117
Janusz Stochlak

 

do góry