Przeciwdziałanie bezczynności sejmiku województwa w zakresie uznania instalacji za regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub za instalację do zastępczej obsługi regionu

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Numer 1 (2017) s. 91-109
Gabriel Radecki

 

do góry