Laudacja na cześć Profesora Marka Kotera z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin i 50. rocznicy uzyskania doktoratu

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 6 (2017) s. 7-14
Marek Sobczyński

 

do góry