Aleksandrów i okoliczne wsie w świetle nieznanych źródeł z przełomu XVIII i XIX w.

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 6 (2017) s. 137-151
Krzysztof Paweł Woźniak

 

do góry