"Czarni myśliwi – Brygada Dirlewangera", Christian Ingrao, Warszawa 2011 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 48 (2013) s. 380-385
Hubert Kuberski , Christian Ingrao (aut. dzieła rec.)

 

do góry