Prof. dr hab. Mieczysław Tanty (1928‑2015)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 50, Numer 2 (2015) s. 191-193
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry