Wyznaczanie prawa właściwego dla zaskarżania czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 21 (2017) s. 95-108
Robert Obrzud

 

do góry