"Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej", Bartosz Kaczorowski, Kraków–Łódź 2016 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 1 (2017) s. 263-267
Hubert Kuberski , Bartosz Kaczorowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry