Portfolio jako narzędzie wspomagające autokorektę tłumaczeń pisemnych – przykład aplikacji

Applied Linguistic Papers, Tom 25, Numer 4 (2018) s. 27-37
Jolanta Hinc

 

do góry