‘Przekład komizmu’ czy ‘komizm w przekładzie’, czyli o problemie tłumaczenia niemieckiej gry komputerowej „Deponia” na język polski

Applied Linguistic Papers, Tom 25, Numer 4 (2018) s. 65-77
Emil Daniel Lesner

 

do góry