Ekwiwalencja w translacji – tertium comparationis czy iluzja?

Applied Linguistic Papers, Tom 25, Numer 4 (2018) s. 79-90
Anna Małgorzewicz

 

do góry