"Tłumacz przysięgły : status prawny i zawodowy", Bolesław Cieślik, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota StaniszewskaKowalak, Jacek Zieliński, Warszawa 2018 : [recenzja]

Applied Linguistic Papers, Tom 25, Numer 4 (2018) s. 243-244
Magdalena Łomzik , Bolesław Cieślik (aut. dzieła rec.), Danuta Kierzkowska (aut. dzieła rec.), Anna Michalska (aut. dzieła rec.), Dorota Staniszewska-Kowalak (aut. dzieła rec.), Jacek Zieliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry