Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, Numer 1 (2) (2016) s. 40-50
Jacek Bajorek

 

do góry