Służba kobiet w policji Republiki Słowenii jako przejaw feminizacji formacji policyjnych państw Unii Europejskiej

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, Numer 1 (2) (2016) s. 94-105
Anna Lasota

 

do góry