Rola zarządzania kryzysowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem narodowym

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, Numer 1 (2) (2016) s. 106-114
Joanna Makowska

 

do góry