Ogólna charakterystyka Policji jako formacji uzbrojonej i umundurowanej oraz jej wielowymiarowość

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, Numer 2 (2) (2016) s. 164-176
Magdalena Rudnicka

 

do góry