Jerzy Kłoczowski (1924-2017)

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 62 (2018) s. 269-277
Henryk Gapski

 

do góry