"Architektura przedromańska i romańska w Krakowie. Badania i interpretacje", Monika Bober, Rzeszów 2008 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 71, Numer 4 (2009) s. 590-595
Dariusz Niemiec, Marcin Szyma , Monika Bober (aut. dzieła rec.)

 

do góry