Семантичний критерій визначення контекстів поетоніма

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 7, Numer 2 (2019) s. 43-53
Ella Krawczenko

 

do góry