O "topografii pustki" w krajobrazie kulturowym : miejsca niepamięci i nie-miejsca pamięci w kontekście mordów dokonanych na Żydach w Polsce w pierwszych miesiącach po drugiej wojnie światowej

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 7 (2018) s. 93-132
Andrzej Rykała

 

do góry